मोदी आवास घरकुल योजना

इतर मागास बहुजन कल्याण विभागघरकुल योजनामहाराष्ट्र शासन निर्णय - GRवृत्त विशेषसरकारी योजना

मोदी आवास घरकुल योजनेत विमुक्त जाती व भटक्या जमाती या प्रवर्गांचा समावेश !

सन २०२३-२४ च्या अर्थसंकल्पीय भाषणामध्ये मा. उपमुख्यमंत्री (वित्त) महोदयांनी दि. ०९ मार्च, २०२३ रोजी राज्याचा सन २०२३-२४ करीताचा अर्थसंकल्प विधानसभेत

Read More
इतर मागास बहुजन कल्याण विभागघरकुल योजनाजिल्हा परिषदमहाराष्ट्र ग्रामपंचायतमहाराष्ट्र पंचायत समितीवृत्त विशेषसरकारी योजना

मोदी आवास घरकुल योजना : 31 जानेवारीपर्यंत अर्ज करण्याचे आवाहन !

इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाच्या 28 जुलै 2023 रोजीच्या शासन निर्णयानुसार शासनाने इतर मागास व विशेष मागास प्रवर्गातील लाभार्थ्यांसाठी मोदी

Read More
घरकुल योजनामहाराष्ट्र शासन निर्णय - GRवृत्त विशेषसरकारी योजना

“मोदी आवास” घरकुल योजना – “Modi Awas” Gharkul Scheme

“सर्वासांठी घरे – २०२४ ” हे राज्यशासनाचे धोरण असून, त्यानुसार राज्यातील बेघर तसेच कच्च्या घरात वास्तव्यास असणाऱ्या पात्र लाभार्थ्यांना “सन

Read More