राज्यातील अनाथांना एक टक्का आरक्षण धोरणाची व्याप्ती वाढवली

वृत्त विशेष

राज्यातील अनाथांना एक टक्का आरक्षण धोरणाची व्याप्ती वाढवली

अनाथ मुलांना शिक्षण व नोकरीत एक टक्का आरक्षण देण्याच्या धोरणात बदल करून आता तीनही वर्गातील अनाथांना शिक्षण आणि नोकरीत तसेच

Read More