शामराव पेजे कोकण इतर मागासवर्ग आर्थिक विकास महामंडळाच्या योजनेसाठी अर्ज

सरकारी योजना

शामराव पेजे कोकण इतर मागासवर्ग आर्थिक विकास महामंडळाच्या योजनेसाठी अर्ज करण्याचे आवाहन

शामराव पेजे कोकण इतर मागासवर्ग आर्थिक विकास महामंडळामार्फत इतर मागासवर्ग प्रवर्गातील गरजू लोकांकरिता बीज भांडवल योजना, वैयक्तिक कर्ज व्याज परतावा

Read More