dirtexmah

स्पर्धा परीक्षावृत्त विशेष

हातमाग व वस्त्रोद्योग तंत्रज्ञान पदविका अभ्यासक्रम प्रवेशासाठी अर्ज पाठविण्यास ११ जुलैपर्यंत मुदतवाढ

हातमाग व वस्त्रोद्योग तंत्रज्ञान पदविका अभ्यासक्रमासाठी केंद्र शासनाच्या भारतीय हातमाग तंत्रज्ञान संस्था बरगढ आणि वेंकटगिरी येथे शैक्षणिक सत्र २०२२-२३ साठी

Read More
वृत्त विशेषस्पर्धा परीक्षा

हातमाग व वस्त्रोद्योग तंत्रविज्ञान पदविका अभ्यासक्रमाचे प्रवेश सुरू – Admission to Handloom and Textile Technology Diploma Course started

केंद्र शासनाच्या भारतीय तंत्रविज्ञान संस्थेतील सन 2022-23 या शैक्षणिक सत्राकरिता तीन वर्षीय (सहासत्रीय) हातमाग व वस्त्रोद्योग तंत्रविज्ञान पदविका अभ्यासक्रमाच्या प्रथम

Read More