Eklavya Scholarship

वृत्त विशेषजिल्हा परिषदमहाराष्ट्र ग्रामपंचायतमहाराष्ट्र पंचायत समितीसरकारी योजनास्पर्धा परीक्षा

एकलव्य आर्थिक सहाय्य योजना – Eklavya Scholarship

महाराष्ट्र राज्य शासनाकडून होतकरु व गरिब विद्यार्थ्यांना पदव्युत्तर शिक्षण पूर्ण करता यावे यासाठी एकलव्य आर्थक सहाय्य योजना सुरु करण्यात आलेली

Read More