गाई पालनाकरिता २५ लाखापर्यंत अनुदान; गोवर्धन गोवंश सेवा केंद्र योजना (Govardhan Govansh Seva Kendra Scheme)

सुधारित शासन निर्णयाद्वारे गोवंश गोवर्धन सेवा केंद्र योजना राबविण्यास मान्यता प्रदान करण्यात आलेली आहे यास अनुसरून सुधारित गोवर्धन गोवंश सेवा

Read more