India Post Recruitment

नोकरी भरतीवृत्त विशेष

भारतीय डाक विभागात 1899 जागांसाठी भरती – India Post Recruitment 2023

भारतीय डाक विभागात 1899 जागांसाठी गट ‘क’ पदांवरील रिक्त पदांसाठी भरतीसाठी इतर पात्रता अटी, जसे की, वय, शैक्षणिक आणि इतर

Read More
नोकरी भरतीवृत्त विशेष

भारतीय डाक विभागात भरती – India Post Recruitment 2023

सन 2023 मध्ये तयार केलेल्या शाखा पोस्ट ऑफिसेस (BOs) मध्ये ग्रामीण डाक सेवक (GDS) [शाखा पोस्टमास्टर (BPM)/सहाय्यक शाखा पोस्टमास्टर (ABPM)]

Read More
नोकरी भरतीवृत्त विशेष

भारतीय डाक विभागात 40889 जागांसाठी भरती – India Post Recruitment 2023

महाराष्ट्र डाक विभाग (महाराष्ट्र डाक विभाग) ने ग्रामीण दाव सेवक (GDS) पदांसाठी रिक्त जागा भरण्यासाठी नवीन भरती जाहीर केली आहे.

Read More