MAHA Bhulekh Recruitment

नोकरी भरतीवृत्त विशेष

महाराष्ट्र शासनाच्या भूमि अभिलेख विभागात 1013 जागांसाठी भरती – MAHA Bhulekh Recruitment 2021

भूमि अभिलेख विभाग गट – क संवर्गातील सरळसेवेने रिक्त पदे भरण्याबाबतची जाहिरात २०२१ शासन मान्यता पत्र क्रमांक : राभूअ २०१९/

Read More