शिधापत्रिका धारकांना दिलासा; लाभार्थी संख्येत वाढ – नवीन शासन निर्णय जारी

राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा अधिनियम, २०१३ ची अंमलबजावणी महाराष्ट्र राज्यात दिनांक १ फेब्रुवारी, २०१४ पासून सुरु करण्यात आली आहे. सदर अधिनियमान्वये महाराष्ट्र

Read more