महाज्योती मार्फत आर्थिक सहाय्य योजना – Financial Assistance Scheme through MahaJyoti

महाराष्ट्र राज्यातील इतर मागासवर्गीय, विमुक्त जाती भटक्या जमाती तसेच विशेष मागास प्रवर्गातील जे उमेदवार महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग(राज्यसेवा) मुख्य परीक्षा- २०२१

Read more

महाज्योती मार्फत UPSC मोफत ऑनलाईन/ऑफलाईन प्रशिक्षणासाठी अर्ज सुरु – 2022-23

महात्मा ज्योतीबा फुले संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (महाज्योती) मार्फत राज्यातील इतर मागासवर्गीय, भटक्या जाती – विमुक्त जमाती तसेच विशेष मागास

Read more