MSAMB

वृत्त विशेषकृषी योजनासरकारी योजना

शेतमाल तारण कर्ज योजना – Shetmal Taran Karj Yojana (MSAMB)

शेतकऱ्याला असलेल्या आर्थिक गरजेपोटी तसेच स्थानिकपातळीवर शेतमाल साठवणुकीच्या पुरेशा सुविधा नसल्यामुळे शेतीमालाचे काढणी हंगामात मोठ्या प्रमाणात शेतीमाल बाजार पेठेत विक्रीसाठी

Read More