MSEB

सरकारी कामेआपले सरकार - महा-ऑनलाईनवृत्त विशेष

महावितरणच्या वीज बिलावरील पत्त्याची दुरुस्ती करण्यासाठी ऑनलाईन अर्ज कसा करायचा? – Online Address Correction Application MSEB

महावितरण वीज मीटर जोडणी ज्या मालकांच्या नावे आहे, त्याला वीज बिलावरील पत्ता दुरुस्ती करून घ्यायचा असल्यास किंवा घर बदलले आहे,

Read More
वृत्त विशेषआपले सरकार - महा-ऑनलाईनसरकारी कामे

महावितरणच्या वीज बिलावरील नावात बदल करण्यासाठी ऑनलाईन अर्ज कसा करायचा? जाणून घ्या सविस्तर माहिती – Online Name Change Application MSEB

महावितरण वीज मीटर जोडणी ज्या मालकांच्या नावे आहे, त्या नावात काही बदल करून घ्यायचा असल्यास किंवा घर बदलले आहे, वीज

Read More