Rajarshi Shahu Maharaj Scholarship Scheme

वृत्त विशेषसरकारी योजनास्पर्धा परीक्षा

राजर्षी शाहू महाराज शिष्यवृती योजना – Rajarshi Shahu Maharaj Scholarship Scheme

परदेशातील नामांकित विद्यापिठामध्ये प्रवेश मिळालेल्या अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकातील विद्यार्थ्यांना पदव्युत्तर व पी.एच.डी. अभ्यासक्रमाकरिता ही शिष्यवृती देण्यात येते. योजनेच्या

Read More