कुसुम सोलर पंपाची सुधारित किंमत व लाभार्थी हिस्सा – Revised Price and beneficiary share of Kusum Solar Pump

कुसुम महाकृषि ऊर्जा अभियान प्रधानमंत्री योजना महाकृषि ऊर्जा अभियान प्रधानमंत्री कुसुम योजनेअंतर्गत आपण केलेले अर्जानुसार लाभार्थी हिस्सा प्राप्त आहे. परंतु

Read more