‘Sharad Shatam’ scheme

वृत्त विशेषसरकारी योजना

ज्येष्ठ नागरिकांसाठी राज्यात लवकरच “शरद शतम् योजना” – Sharad Shatam Yojana

ज्येष्ठ नागरिकांसाठी आरोग्य तपासणी व उपाय योजनांच्या दृष्टीने ‘शरद शतम्’ नावाची योजना प्रस्तावित केली असून राज्यात ही योजना सुरू करण्यासाठी

Read More