Silk Industry Grant Scheme under MGNREGA

सरकारी योजनाउद्योगनीतीकृषी योजनावृत्त विशेष

मनरेगा अंतर्गत रेशीम उद्योग अनुदान योजना

महाराष्ट्रातील कृषी हवामान आणि जमीन विषयक परिस्थिती तुती लागवडीस व रेशीम कोष निर्मितीसाठी अनुकूल आहे. तुतीची लागवड व रेशीम कीटकांचे

Read More