Smart Project

कृषी योजनावृत्त विशेषसरकारी योजना

बाळासाहेब ठाकरे कृषी व्यवसाय व ग्रामीण परिवर्तन स्मार्ट प्रकल्प योजना; लाभार्थी निवडीचे निकष आणि अनुदान विषयी सविस्तर माहिती

कृषिप्रधान असलेल्या महाराष्ट्रातील तरुणांचा कृषि क्षेत्राकडील ओढा कमी होत आहे. त्याला कारणेही अनेक आहेत. अवेळी पाऊस, कृषि मालाला योग्य दाम

Read More
कृषी योजनावृत्त विशेषसरकारी योजना

कृषि विभाग स्मार्ट प्रकल्प; ६०% अनुदानावर शेतमाल, शेळी, कुक्कुटपालन व्यवसायासाठी अर्ज सुरु

महाराष्ट्र शासन – कृषि विभाग, मा. बाळासाहेब ठाकरे कृषि व्यवसाय व ग्रामीण परिवर्तन (स्मार्ट) प्रकल्पांतर्गत महाराष्ट्रातील समुदाय आधारीत संस्थांकडून मुल्यसाखळी

Read More
सरकारी कामे

‘स्मार्ट’ प्रकल्पांतर्गत प्रमुख पिकांची मूल्यसाखळी विकसीत करण्यासाठी अमेरिकेच्या कृषी विभागासोबत करार – कृषीमंत्री दादाजी भुसे

मा.बाळासाहेब ठाकरे कृषी व्यवसाय व ग्रामीण परिवर्तन ‘स्मार्ट’ प्रकल्पांतर्गत प्रमुख पिकांची मूल्यसाखळी विकसीत करण्यासाठी अमेरिकेच्या कृषी विभागासोबत करार – कृषीमंत्री

Read More