SSC Stenographer Recruitment

नोकरी भरतीवृत्त विशेषस्पर्धा परीक्षा

स्टाफ सिलेक्शन कमिशन मार्फत स्टेनोग्राफर पदांची मेगा भरती – SSC Stenographer Recruitment 2023

स्टेनोग्राफर ग्रेड ‘सी’ (गट ‘ब’, अराजपत्रित) आणि लघुलेखक ग्रेड ‘डी’ (गट ‘सी’) या पदांसाठी विविध ठिकाणी भरती आयोजित करण्यात आली

Read More