SVAMITVA

वृत्त विशेषसरकारी कामे

स्वामित्व (SVAMITVA) योजनेची सद्यस्थिती

केंद्रीय विभागीय योजनेअंतर्गत, गावांचे सर्वेक्षण आणि ग्रामीण भागात सुधारित तंत्रज्ञानासह आलेखन (SVAMITVA) योजना, आर्थिक वर्ष 2020-21 पासून सुरू झाली. कायदेशीर

Read More