UPSC

वृत्त विशेषसरकारी योजनास्पर्धा परीक्षा

महाज्योती मार्फत UPSC मोफत ऑनलाईन/ऑफलाईन प्रशिक्षणासाठी अर्ज सुरु – 2022-23

महात्मा ज्योतीबा फुले संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (महाज्योती) मार्फत राज्यातील इतर मागासवर्गीय, भटक्या जाती – विमुक्त जमाती तसेच विशेष मागास

Read More
नोकरी भरतीवृत्त विशेषस्पर्धा परीक्षा

केंद्रीय लोकसेवा आयोगामार्फत 120 जागांसाठी भरती – UPSC Recruitment 2021

केंद्रीय लोकसेवा आयोग, ज्याला सामान्यतः UPSC असे संक्षेपित केले जाते, ही केंद्र सरकारच्या सार्वजनिक नोकरांसाठी भारतातील प्रमुख केंद्रीय भर्ती संस्था

Read More