Volunteers Civil Defense Force

वृत्त विशेषसरकारी कामेस्पर्धा परीक्षा

नागरी संरक्षण दलातील स्वयंसेवक विषयी सविस्तर माहिती; – निकष, अटी व शर्ती, कर्तव्य व जबाबदाऱ्या

नागरी संरक्षण उपाय तात्काळ आणीबाणीच्या परिस्थितीला सामोरे जाण्यासाठी, जनतेचे संरक्षण करण्यासाठी आणि आपत्तीमुळे नष्ट झालेल्या किंवा खराब झालेल्या महत्वाच्या सेवा

Read More