आपले सरकार - महा-ऑनलाईनवृत्त विशेष

आपले सरकार सेवा केंद्र – महा ई सेवा केंद्र अर्ज सुरू, पहा अटी शर्ती – Aapale Sarkar Seva Kendra Latur District

जिल्हाधिकारी लातूर यांचे कार्यालय (ई – गव्हर्नन्स शाखा) जाहिर प्रसिध्दी लातूर जिल्हयातील सर्व जनतेस याव्दारे जाहीर करण्यात येते की, ज्या अर्थी महाराष्ट्र शासनाच्या माहिती व तंत्रज्ञान विभाग व सामन्य प्रशासन विभागा च्या वतीने शासन निर्णय क्र.मांतंस/ १७१६/ प्र.क्र.५१७/३९ दिनांक १९ जानेवारी २०१८ अन्वये केंद्रशासनाच्या राष्ट्रीय ई – गव्हर्नन्स कृती कार्यक्रमांतर्गत राज्यातील ग्रामीण व शहरी भागात नागरिका पर्यंत शासकीय, निमशासकीय व खाजगी सेवा पोहचविण्यासाठी शासनाच्या वतीने आपले सरकार सेवा केंद्रे हे प्रत्येक ग्रामपंचायत कार्यक्षेत्रात नगरपंचायत कार्यक्षेत्रात नगर परिषद कार्यक्षेत्रात व तसेच महानगर पालिका कार्यक्षेत्रात आपले सरकार सेवा केंद्रे स्थापीत करणे बाबतचा उक्त शासन निर्णयाव्दारे निर्णय घेण्यात आलेला आहे.

लातूर जिल्हयातील ज्या कार्यक्षेत्रात आपले सरकार सेवा केंद्र स्थापीत आहेत त्या बाबतची माहिती या कार्यालया मार्फत प्रपत्र अ मध्ये प्रसिध्द करण्यात येवून रिक्त असलेल्या कार्यक्षेत्रात दिनांक 23-03-2022 ते 06-04-2022 पर्यंत अर्ज सादर करावेत, तरी जिल्हयातील इच्छुक अर्जदार यांनी या कार्यालयाकडे उक्त दर्शविण्यात आलेल्या रिक्त असलेल्या कार्यक्षेत्रात आपले सरकार सेवा केंद्रासाठी कार्यालयीन वेळेत अर्ज सादर करावे.

अटी व शर्ती:

1. आपले सरकार सेवा केंद्रामार्फत महाराष्ट्र शासन निर्णय दिनांक 19 जानेवारी 2018 मधील परीशिष्ट क मध्ये नमुद केलेल्या सर्व सेवा नागरिकांना देणे आवश्यक आहे.

2. सदर शासन निर्णयातील परीशिष्ट ड मध्ये नमुद केलेल्या विहीत नमुन्याप्रामणे आपले सरकार सेवाकेंद्राचा बोर्ड/फलक लावणे आवश्यक आहे.

3. आपले सरकार सेवा केंद्र मंजुर ठिकाणीच चालविण्यात यावे अन्यथा इतर ठिकाणी आढळून आल्यास त्यांचेवर कार्यवाही करण्यात येईल.

4. नागरीकाकडुन स्वीकारण्यात येणा-या पेमेंटसाठी ई – सुविधा उपलब्ध करुन द्याव्यात, डिजिटल पेमेंटला प्राधान्य देणे.

5. शासनाने ठरवुन दिलेल्या वेळापत्रकानुसार आपले सरकार सेवा केंद्र चालु ठेवुन नागरीकांना सेवा पुरविणे.

6. शासनाने ठरवुन दिलेल्या कॉमन बॅडींगचा वापर करणे तसेच महाराष्ट्र माहीती तंत्रज्ञान महामंडळाने स्थापन केलेल्या हेल्पलाईन क्रमांकाचा तपशील आपले सरकार सेवा केंद्राच्या दर्शनी भागावर प्रसिध्द करणे.

7. शासनाने ठरवुन दिलेले दर केंद्राच्या दर्शनी भागावर प्रसिध्द करणे तसेच ठरवुन दिलेल्या दरापेक्षा अधिक शुल्काची आकारणी न करणे.

8. शासनाने पुरविलेल्या वस्तु आज्ञावली इ . चे वापर संरक्षण जतन करणे.

9. सर्व ग्राहकांना सौजन्याची वागणूक देणे आणि आवश्यक मदत व सहकार्य करणे.

10. विविध शासकीय योजनांच्या अंमलबजावणीत ठरवुन दिलेले वेळापत्रक व निर्देश काटेकोरपणे पाळणे.

11. ज्या अर्जदाराकडे CSC ID नाहीत अशा अर्जदारानी CSC ID काढणे आवश्यक आहे.

12. आपले सरकार सेवा केंद्र स्थापन करण्यासाठी संबंधित गावातील इच्छुक अर्जदाराने या सोबत जोडलेल्या विहीत नमुन्यातील अर्ज दिनांक 06-04-2022 पर्यंत जिल्हाधिकारी कार्यालयास करु शकतात.

जाहिरात आणि अर्ज नमुना: आपले सरकार सेवा केंद्र जाहिरात आणि अर्ज नमुना पाहण्यासाठी इथे क्लिक करा.

लातूर जिल्हा संकेतस्थळ: https://latur.gov.in

हेही वाचा – CSC सेंटर साठी असा करा ऑनलाईन नोंदणी अर्ज (Common Service Centres)

वरील लेख आपल्या सर्व मित्रांना शेअर करा. आपल्याला या लेखाबद्दल काही प्रश्न असल्यास, कृपया कमेंट करा.

आमच्या सोशल मीडिया व्हॉट्सअ‍ॅप, फेसबुक आणि टेलिग्राम ग्रुप मध्ये सामील होण्यासाठी इथे क्लिक करा !!

शेअर करा:
WhatsApp Channel Join Now
Telegram Channel Join Now
Instagram Channel Join Now

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.