शिक्षण मंत्रालय

महाराष्ट्र शासन निर्णय - GRवृत्त विशेषशालेय शिक्षण व क्रीडा विभागशिक्षण मंत्रालय

पुर्व प्राथमिक ते इयत्ता 4 थी पर्यतच्या विद्यार्थ्यांच्या शाळेच्या वेळेमध्ये बदल

शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागामार्फत सहा प्रोत्साहनात्मक योजनाचा शुभारंभ करण्यासाठी राजभवनात दिनांक ५ डिसेंबर, २०२३ रोजी कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला

Read More
महाराष्ट्र शासन निर्णय - GRवृत्त विशेषशालेय शिक्षण व क्रीडा विभागशिक्षण मंत्रालयसरकारी कामे

राजीव गांधी विद्यार्थी अपघात सानुग्रह अनुदान योजनेत सुधारणा

इयत्ता १ ली ते १२ वी पर्यंत शिकणाऱ्या मुला/मुलींना अपघातामुळे क्षतीची नुकसान भरपाई देण्याबाबत राजीव गांधी विद्यार्थी अपघात सानुग्रह अनुदान

Read More
महाराष्ट्र शासन निर्णय - GRवृत्त विशेषशालेय शिक्षण व क्रीडा विभागशिक्षण मंत्रालयसरकारी योजना

पीएम श्री शाळा योजनेंतर्गत एकूण 5651 विद्यार्थ्यांना वाहतूक सुविधा अनुज्ञेय करण्यास मान्यता !

दि.०२.०३.२०२३ च्या शासन निर्णयान्वये पीएम श्री शाळा या केंद्र पुरस्कृत योजनेची राज्यात अंमलबजावणी करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. या योजनेंतर्गत

Read More
वृत्त विशेषशिक्षण मंत्रालयसरकारी कामे

खासगी कोचिंग क्लासेसमध्ये आता १६ वर्षांखालील मुलांना प्रवेश नाही; केंद्राच्या नव्या मार्गदर्शक सूचना

वाढत्या विद्यार्थ्यांच्या संदर्भात खाजगी कोचिंग सेंटरशी संबंधित अनेक समस्या आहेत. यामध्ये आत्महत्या प्रकरणे, आगीच्या घटना, सोयीसुविधांचा अभाव तसेच शिकवण्याच्या पद्धती

Read More
महाराष्ट्र शासन निर्णय - GRवृत्त विशेषशालेय शिक्षण व क्रीडा विभागशिक्षण मंत्रालय

‘सीएमपी’ प्रणालीमुळे शिक्षकांचे वेतन आता विनाविलंब होणार

राज्यातील खाजगी अनुदानित प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक तसेच जिल्हा परिषद, महानगरपालिका/नगरपालिका यांमधील शिक्षक/शिक्षकेतर कर्मचारी यांच्या वेतन देयकास कोषागार कार्यालयाकडून

Read More
वृत्त विशेषशिक्षण मंत्रालय

लक्ष्यित क्षेत्रांमधील उच्च माध्यमिक मधील विद्यार्थ्यांसाठी निवासी शिक्षण योजना 

अनुसूचित जातींमधील 2,564 विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक सत्र 2023-24 साठी सीबीएसई/राज्य शिक्षण मंडळाशी संलग्न 142 खासगी निवासी शाळांमध्ये प्रवेश देण्यात येत आहे.

Read More
उच्च व तंत्र शिक्षण विभागविधी सेवावृत्त विशेषशिक्षण मंत्रालय

कायदेविषयक शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी ‘विधी विधान इंटर्नशिप’

विधी व न्याय विभागातील ‘विधी विधान शाखा’ ही राज्याच्या कायद्यांचे मसुदे तयार करण्यासाठी विशेष स्वतंत्र शाखा म्हणून स्थापन करण्यात आली

Read More
वृत्त विशेषशिक्षण मंत्रालयसरकारी योजना

प्रधानमंत्री दक्षता आणि कुशलता संपन्न हितग्रही (पीएम-दक्ष) योजना – PM Daksh Yojana 2023-2024

प्रधानमंत्री दक्षता आणि  कुशलता संपन्न हितग्रही (PM-DAKSH) योजना ही एक केंद्रीय क्षेत्र योजना असून ती,  2020-21 मध्‍ये सुरू करण्यात आली.

Read More
महाराष्ट्र शासन निर्णय - GRवृत्त विशेषशालेय शिक्षण व क्रीडा विभागशिक्षण मंत्रालय

समग्र शिक्षा कार्यक्रमांतर्गत मोफत गणवेश योजना – Free Uniform Scheme under Samagra Shiksha Programme

केंद्र शासनाच्या समग्र शिक्षा कार्यक्रमांतर्गत शासकीय तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमधील इ.१ ली ते इ.८ वी मधील शिक्षण घेत असलेल्या

Read More
महाराष्ट्र शासन निर्णय - GRवृत्त विशेषशिक्षण मंत्रालय

नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० – New National Education Policy 2020

केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या २९ जुलै, २०२० रोजीच्या बैठकीमध्ये नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाला मंजुरी देण्यात आली आहे. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण, २०२० हे

Read More