कृषि यांत्रिकीकरण कार्यक्रम २०२२-२३

कृषी योजनाजिल्हा परिषदमहाराष्ट्र शासन निर्णय - GRवृत्त विशेषसरकारी योजना

कृषि यांत्रिकीकरण कार्यक्रम २०२२-२३ मार्गदर्शक सूचना: ट्रॅक्टर अनुदान योजनेत मोठा बदल!

शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नामध्ये वाढ करण्यासाठी तसेच कृषी क्षेत्रामध्ये उर्जेचा वापर वाढविण्यासाठी सन २०१४-१५ पासुन केंद्र पुरस्कृत कृषि यांत्रिकीकरण उपअभियान राज्यामध्ये राबविण्यात

Read More