क्रीडा पुरस्कार

वृत्त विशेष

क्रीडा पुरस्कारांसाठी नामांकन सादर करण्याचे आवाहन !

ध्यानचंद जीवनगौरव पुरस्कार, मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी (विद्यापीठांकरीता) द्रोणाचार्य पुरस्कार, राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार 2022 च्या पुरस्कारासाठी

Read More