गट-ब (अराजपत्रित) संवर्गातील पदे

वृत्त विशेष

रचना सहायक, गट-ब (अराजपत्रित) संवर्गातील पद भरती – Design Assistant, Group-B (Non-Gazetted) Cadre Recruitment

नगर रचना आणि मूल्यनिर्धारण संचालनालयातील राज्यस्तरीय गट ब मधील रचना सहायक या संवर्गातील रिक्त पदे सरळसेवेने भरावयाची आहेत. याबाबतची जाहिरात

Read More