ग्राम रोजगार सेवकांच्या तक्रारी संदर्भात शासन नियम

महाराष्ट्र ग्रामपंचायतमहाराष्ट्र शासन निर्णय - GRसरकारी कामे

ग्राम रोजगार सेवकांच्या तक्रारी संदर्भात शासन नियम

महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजनेंतर्गत ग्रामपंचायत स्तरावर कार्यरत असलेल्या ग्राम रोजगार सेवकांची कर्तव्ये, जबाबदा-या व नियुक्तीच्या संदर्भात मागील लेखामध्ये

Read More