ट्रॅक्टर अनुदान

कृषी योजनाजिल्हा परिषदमहाराष्ट्र ग्रामपंचायतमहाराष्ट्र पंचायत समितीवृत्त विशेषसरकारी योजना

ट्रॅक्टर, पावर टिलर, कडबाकुट्टी मशिन इ. औजारे अनुदानासाठी अर्ज सुरु ! – सांगली जिल्हा

कृषी विभाग जिल्हा परीषद स्विय निधी योजना मधुन आयुधे/औजारे लाभासाठी कृषि विभाग मार्फत सन २०२२-२३ मध्ये शेतकऱ्यांसाठीच्या विविध योजना राबविली

Read More
कृषी योजनाजिल्हा परिषदमहाराष्ट्र शासन निर्णय - GRवृत्त विशेषसरकारी योजना

कृषि यांत्रिकीकरण कार्यक्रम २०२२-२३ मार्गदर्शक सूचना: ट्रॅक्टर अनुदान योजनेत मोठा बदल!

शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नामध्ये वाढ करण्यासाठी तसेच कृषी क्षेत्रामध्ये उर्जेचा वापर वाढविण्यासाठी सन २०१४-१५ पासुन केंद्र पुरस्कृत कृषि यांत्रिकीकरण उपअभियान राज्यामध्ये राबविण्यात

Read More
कृषी योजनावृत्त विशेषसरकारी योजना

कृषि यांत्रिकीकरण योजना; ट्रॅक्टर अनुदान निधी वितरित

महाराष्ट्रात सुमारे ८०% शेतकरी हे अल्प व अत्यल्प भूधारक आहेत. यांत्रिकीकरणासाठी लागणारे यंत्र/औजारे शेतकरी त्यांच्या आर्थिक परिस्थितीमुळे खरेदी करु शकत

Read More