डेटा एन्ट्री ऑपरेटर भरती

नोकरी भरतीवृत्त विशेष

डेटा एन्ट्री ऑपरेटर भरती; असा करा अर्ज – BMC Data Entry Operator Recruitment

बा.य.ल. नायर रुग्णालय व टोपीवाला राष्ट्रीय वैद्यकीय महाविद्यालयात HMIS प्रणालीसाठी 15 डेटा एन्ट्री ऑपरेटर या संवर्गाची पदे कंत्राटी तत्वावर भरण्यासाठी

Read More