दुधाळ जनावर

मंत्रिमंडळ निर्णयवृत्त विशेषसरकारी योजना

विविध योजनांमधील दुधाळ जनावराच्या खरेदी किंमतीच्या अनुदानात वाढ!

राज्यात दूध उत्पादन वाढीस चालना देण्यासाठी दुधाळ जनावरांचे गट वाटप करण्याच्या विविध राज्यस्तरीय तसेच जिल्हा वार्षिक योजनांमधील प्रति दुधाळ जनावराच्या

Read More