निवृत्तिवेतन

महाराष्ट्र शासन निर्णय - GRवित्त विभागवृत्त विशेषसरकारी योजना

80 वर्षे व त्यावरील निवृत्तिवेतनधारक / कुटुंब निवृत्ति वेतनधारकांच्या निवृत्तिवेतन / कुटुंब निवृत्तिवेतनात वाढ !

८० वर्षे व त्यावरील राज्य शासकीय निवृत्तिवेतनधारक / कुटुंब निवृत्तिवेतनधारकांना सातव्या वेतन आयोगानुसार निश्चित झालेल्या मूळ निवृत्तिवेतन / कुटुंब निवृत्तिवेतनात

Read More