नोंदणी

वृत्त विशेषमहाराष्ट्र शासन निर्णय - GRसरकारी कामे

नोंदणी, मुद्रांक व भुमि अभिलेख विभागातील कार्यालयांविषयीच्या तक्रारींचे निरसनासाठी त्रयस्थ तक्रार निवारण व्यवस्थेबाबत शासन परिपत्रक जारी

नोंदणी व मुद्रांक विभागातील प्रशासकीय कामकाज व कार्यसूलभतेच्या संदर्भाने “आपले सरकार” पोर्टल अथवा इतर माध्यमातून नोंदणी व मुद्रांक विभागातील दुय्यम

Read More