पी.एम. किसान सन्मान निधी

वृत्त विशेष

पी.एम. किसान सन्मान निधी योजनेचा १६ वा हप्ता व नमो शेतकरीचा दुसरा व तिसरा हप्ता यांचे दि 28 फेब्रुवारी, 2024 ला होणार वितरण

पी.एम. किसान सन्मान निधी योजनेच्या माहे डिसेंबर 2023 ते मार्च 2024 कालावधीतील 16 वा हप्ता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते

Read More