मध केंद्र योजनेअंतर्गत अर्ज सुरु – पालघर जिल्हा

महाराष्ट्र राज्य खादी व ग्रामोद्योग मंडळामार्फत मध केंद्र योजना (मधमाशापालन) संपूर्ण राज्यात कार्यान्वीत झालेली आहे. या करीता पात्र व्यक्ती, संस्थाकडुन

Read more

मध केंद्र योजनेअंतर्गत अर्ज सुरु – कोल्हापूर जिल्हा

महाराष्ट्र राज्य खादी व ग्रामोद्योग मंडळामार्फत मधकेंद्र (मधमाशा पालन) योजना संपूर्ण राज्यात कार्यान्वित झाली आहे. यासाठी जिल्ह्यातील बेरोजगार तरुण, शेतकरी,

Read more

मध केंद्र योजनेअंतर्गत अर्ज सुरु – नांदेड जिल्हा

महाराष्ट्र राज्य खादी व ग्रामोद्योग मंडळामार्फत मध केंद्र योजना (मधमाशा पालन) संपूर्ण राज्यात कार्यान्वित झालेली आहे. यासाठी पात्र व्यक्ती /

Read more

मध केंद्र योजनेसाठी अर्ज सुरु – नंदुरबार

महाराष्ट्र राज्य खादी व ग्रामोद्योग मंडळामार्फत सन 2022-2023 करीता मधकेंद्र योजनेसाठी पात्र व्यक्ती आणि संस्थाकडून अर्ज मागविण्यात आले आहेत. मधकेंद्र

Read more