मराठा समाजासाठी शासनाच्या विविध योजना

वृत्त विशेष

मराठा समाजासाठी शासनाच्या विविध योजना – Various Government schemes for the Maratha community

मराठा समाज्याच्या आरक्षणाच्या मागणीच्या अनुषंगाने राज्य सरकारकडून मराठा समाजासाठी अनेक योजना प्रभावीपणे राबल्या जात असून अनेक योजनांसाठी भरीव निधीची तरतूद

Read More