महाडीबिटी शेती योजना

महाराष्ट्र शासन निर्णय - GRवृत्त विशेष

कृषि विभागांतर्गत विकसित महाडीबिटी शेती योजना, कृषी कर्मचाऱ्यांना ५०० प्रोत्साहन रक्कम

कृषि विभागाने “शेतकरी योजना” या सदराखाली शेतकऱ्यांच्या सोयीकरिता सर्व योजनांचा लाभ “एकाच अर्जाद्वारे” देण्याच्या दृष्टीने महा डीबीटी पोर्टल ही एकात्मिक

Read More