महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजना

महाराष्ट्र शासन निर्णय - GRवृत्त विशेषसरकारी योजनासार्वजनिक आरोग्य विभाग

महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजना व आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना या एकत्रित योजनेचे विस्तारीकरण करण्याबाबत शासन निर्णय जाहीर !

राज्य शासनाची महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजना दि. २ जुलै, २०१२ पासून राज्यात राबविण्यात येत आहे, तर आयुष्मान भारत-

Read More
वृत्त विशेषसरकारी योजना

महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजना – Mahatma Jyotirao Phule Jan Arogya Yojana

राज्यात योजनेचा पहिला टप्पा दिनांक २ जुलै २०१२ पासून गडचिरोली, अमरावती, नांदेड, सोलापूर,धुळे,रायगड, उपनगरीय मुंबई, मुंबई शहर या आठ जिल्ह्यात

Read More