महाराष्ट्र अर्थसंकल्प

कृषी योजनामहाराष्ट्र शासन निर्णय - GRवृत्त विशेष

महाराष्ट्र अर्थसंकल्प २०२२-२३ : नियमित कर्जफेड करणाऱ्या राज्यातील २० लाख शेतकऱ्यांना ५० हजार रुपयांचे अनुदान

कृषी, आरोग्य, मनुष्यबळ विकास, दळणवळण आणि औद्योगिक विकास या पाच क्षेत्रांना केंद्रबिंदू मानून महाराष्ट्राच्या विकासाला गतिमान करणारा सन 2022-2023 चा

Read More