महाराष्ट्र सार्वजनिक आरोग्य विभाग

नोकरी भरतीवृत्त विशेषसार्वजनिक आरोग्य विभाग

महाराष्ट्र सार्वजनिक आरोग्य विभागात वैद्यकीय अधिकारी पदांच्या 1729 जागांसाठी भरती

वैद्यकीय अधिकारी, गट-अ (सातवा वेतन आयोग वेतनस्तर, एस-२०:- रु.५६,१००-१,७७,५००) संवर्गातील रिक्त पदे भरण्यासाठी खालीलप्रमाणे जाहिरात प्रसिध्द करण्यात येत आहे. महाराष्ट्र

Read More