माझी कन्या भाग्यश्री सुधारित नवीन योजना

वृत्त विशेषसरकारी योजना

माझी कन्या भाग्यश्री सुधारित नवीन योजना

मुलींचा जन्मदर वाढवणे, लिंग निवडीस प्रतिबंध करणे ,मुलींच्या शिक्षणाबाबत प्रोत्साहन तथा खात्री देणे ,मुलींच्या आरोग्याचा दर्जा वाढवणे यासाठी दिनांक 1

Read More