मोफत UPSC प्रशिक्षण

वृत्त विशेषसरकारी योजनास्पर्धा परीक्षा

महाज्योती मार्फत मोफत केंद्रीय लोकसेवा आयोग परीक्षा (UPSC) ऑनलाईन/ऑफलाईन प्रशिक्षणासाठी अर्ज सुरु – २०२३-२४

केंद्रीय लोकसेवा आयोग (UPSC) परीक्षेकरीता इतर मागासवर्ग, विमुक्त जाती भटक्या जमाती तसेच विशेष मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना 2023-24 या वर्षामध्ये UPSC

Read More