राज्यस्तरीय स्पर्धा

वृत्त विशेषस्पर्धा परीक्षा

स्वयंसहायता गटांच्या यशकथांसाठी राज्यस्तरीय स्पर्धा; ‘उमेद’कडून ३ लाखांचे बक्षीस

महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान (उमेद) अंतर्गत ग्रामीण भागातील स्वयं सहायता समुहातील महिलांच्या यशोगाथा दृकश्राव्य स्वरुपात लोकांपर्यंत पोहोचविण्याच्या हेतूने राज्यस्तरीय

Read More