रेशनकार्ड

वृत्त विशेषअन्‍न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागसरकारी कामे

रेशनकार्ड विषयक सेवांकरीता ऑनलाईन अर्ज करा ! Apply Online for Ration Card Services!

मा. सर्वोच्च न्यायालयाने रिट पिटीशन (सिव्हील) क्र.१९६/२००१ मध्ये दि.१४/९/२०११ रोजी लक्ष्य निर्धारित सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेचे End to End Computerization बाबत

Read More