वसतिगृहात प्रवेशासाठी अर्ज

जिल्हा परिषदवृत्त विशेषसरकारी योजना

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मागासवर्गीय मुलांचे शासकीय वसतिगृहात प्रवेशासाठी अर्ज सुरु – सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग पालघर

सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागामार्फत चालविण्यात येत असलेल्या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मागासवर्गीय मुलांचे शासकीय वसतिगृह रमेदी वसई येथे सन

Read More