वारस नोंद

आपले सरकार - महा-ऑनलाईनमहसूल व वन विभागमहाराष्ट्र शासन निर्णय - GRमाहिती अधिकारवृत्त विशेष

वारस नोंद, ई फेरफार अर्जासाठी शुल्क निर्धारित ! Enrollment of heirs, E Ferfar

केंद्र शासनाच्या राष्ट्रीय भुमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रमासाठीच्या मार्गदर्शक सूचना तसेच संदर्भ क्र.१ च्या शासन परिपत्रकान्वये ई-फेरफार प्रकल्पांतर्गत राज्यातील सर्व अधिकार

Read More
आपले सरकार - महा-ऑनलाईनमहाराष्ट्र जमीन महसूल कायदावृत्त विशेषसरकारी कामे

जमिनीचे वारस नोंद करण्यासाठी ऑनलाईन अर्ज कसा करायचा? जाणून घ्या सविस्तर माहिती

आपल्या जमीन ज्याच्या नावावर आहे त्या व्यक्तीचा मृत्यू झाल्यास त्याच्या वारसांना जमिनीचे हक्क मिळण्यासाठी शेतजमिनीवर वारसांची नोंद करणं आवश्यक असतं.जमीन

Read More