विद्यार्थ्यांना परीक्षा फी माफी

महाराष्ट्र शासन निर्णय - GRवृत्त विशेषशालेय शिक्षण व क्रीडा विभागसरकारी कामेसरकारी योजना

दुष्काळग्रस्त गावातील विद्यार्थ्यांना परीक्षा फी होणार माफ !

महसूल व वन विभागाच्या दिनांक ३१.१०.२०२३ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये सन २०२३ च्या खरीप हंगामामध्ये महाराष्ट्र राज्यातील ४० तालुक्यांमध्ये तसेच दि.१०.११.२०२३

Read More