शिधावाटप दुकानांसाठी अर्ज

वृत्त विशेषसरकारी कामे

रास्तभाव /शिधावाटप दुकानांसाठी अर्ज सुरु – सातारा जिल्हा

सातारा शहर व जिल्हा ग्रामीणमधील सध्या रद्द असलेले, यापुढे रद्द होणारे, राजीनामा दिलेले व लोकसंख्या वाढीमुळे द्यावयाचे तसेच विविध कारणांमुळे

Read More