शिधावाटप

वृत्त विशेषमहाराष्ट्र शासन निर्णय - GRसरकारी कामेसरकारी योजना

शिधावाटप/रास्त भाव दुकानांमध्ये भाजीपाला व फळे विक्रीसाठी ठेवण्यास प्रायोगिक तत्वावर परवानगी

रास्त भाव दुकानदारांचे उत्पन्न वाढावे यासाठी केंद्र तसेच राज्य शासनाकडून विविध प्रयत्न करण्यात येत आहेत. यासाठी विविध शासन निर्णयांद्वारे रास्त

Read More