शेतकऱ्यांच्या कर्जावरील व्याज माफ

कृषी योजनावृत्त विशेषसरकारी योजनासहकार पणन व वस्‍त्रोद्योग विभाग

अवेळी पाऊस व गारपीट आपद्ग्रस्त शेतकऱ्यांच्या कर्जावरील व्याज माफ होणार !

रत्नागिरी जिल्हयातील आंबा बागायतदारांच्या प्रमुख मागण्यांबाबत मा. मंत्री (उद्योग) तथा पालकमंत्री, रत्नागिरी जिल्हा यांच्या अध्यक्षतेखाली दि. ०९.०२.२०२३ रोजी पार पडलेल्या

Read More