शेतकऱ्यांना कर्जमाफी

महाराष्ट्र शासन निर्णय - GRवृत्त विशेषसहकार पणन व वस्‍त्रोद्योग विभाग

नैसर्गिक आपत्तीमुळे बाधीत शेतकऱ्यांना कर्जमाफी (जुलै, २०१९ ते ऑगस्ट, २०१९)

राज्यात जुलै, २०१९ ते ऑगस्ट, २०१९ या कालावधीमध्ये अतिवृष्टीमुळे उद्भवलेल्या पूर परिस्थितीत बाधित झालेल्या जिल्हयातील बाधित शेतकऱ्यांचे पीक कर्ज माफ

Read More